Державне агентство
відновлення та розвитку
інфраструктури України

фінансово-економічна діяльність